Exposition

COVERINGS 2015
Temps:
April 14~17,2015
Lieu: Orlando ,Florida USA
Stand: Hall A,#454

Canton Fair
Temps:
April 15~20,2015
Lieu: Guangzhou ,Guangdong
Stand: 9.2.H13.14,G33.34

Foshan Ceramics & Sanitaryware Fair
Temps:
April 18~22,2015
Lieu: China Ceramics City, Foshan ,Guangdong
Stand: A206

Canton Fair
Temps: 2015.10.15-10.20
Lieu: Guangzhou, Guangdong
Stand: 9.2.H13.14, G33.34

Foshan Ceramics & Sanitaryware Fair
Temps: 2015.10.18-10.22
Lieu: China Ceramics City, Foshan, Guangdong
Stand: A206

COVERINGS 2016
Temps: 04.18-04.21.2016
Lieu: Chicago USA
Stand:#3661, South Hall

Canton Fair
Temps: 04.15-04.20.2016
Lieu:Guangzhou, Guangdong
Stand: 9.2.H13.14, G33.34

Foshan Ceramics & Sanitaryware Fair
Temps: 04.18-04.22.2016
Lieu: China Ceramics City, Foshan, Guangdong
Stand: A206